Els Nens del Vendrell no vàrem tenir local propi fins al 1981, fins aleshores, es feien servir patis particulars o espais i places públiques, que es cedien per poder desenvolupar l’activitat d’assaig, ja que no era tan intensa com l’actual.

Durant els anys setanta, la Colla creu convenient que, per tal de millorar la nostra activitat, necessitàvem dotar-nos d’un local propi. Així doncs, gràcies a la donació d'en Carles Gestí i Nin, el 1981 estrenem el local al número cinc del carrer de les Hortes.

A la dècada dels noranta, juntament amb el ressorgiment de la Colla, queda patent que el local queda petit i es comença a treballar per buscar un local més gran i que s’adeqüi més a les nostres necessitats.

L’any 2001 inaugurem el nou local durant els actes del 75è aniversari de la Colla, cedit per l’Ajuntament del Vendrell i que vàrem reformar per dur-hi a terme l’activitat castellera fins a l’actualitat. A canvi, la Colla va cedir l’antic local d’assaig a l’Ajuntament i actualment és la seu de l’agrupació de cultura popular l’Embarcada.

Des que el local va entrar en funcionament, ha servit a la colla per assajar les construccions i dur-hi a terme altres activitats tant castelleres com externes.