Si vols fer-te soci de la colla només cal que omplís el següent formulari:


Els camps marcats amb un * son obligatoris.

Dades del soci

Dades del pare/mare/tutor (si el soci és menor)

Dades bancàries
En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, "LOPD"), la Colla de Castellers Nens del Vendrell (en endavant, la colla) li informa que les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat mitjançant l'ompliment de qualsevol formulari en paper o electrònic generat per la colla, seran recollides en un fitxer, el responsable del qual és la Colla de Castellers Nens del Vendrell, CIF V 43310150, amb domicili a aquests efectes a l’Avinguda de la Riera de La Bisbal, núm. 22, 43700, El Vendrell.

Vostè podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD, escrivint-nos un correu electrònic a info@nensdelvendrell.cat o adreçant-se a Castellers Nens del Vendrell, Avinguda de la Riera de La Bisbal, núm. 22, 43700, El Vendrell.

La no complementació dels camps obligatoris que apareixen en qualsevol formulari podrà tenir com a conseqüència que la colla no pugui atendre la seva sol·licitud.

Les finalitats de la recollida de les seves dades personals són les que particularment s'indiquin en cadascun dels formularis. Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran utilitzades per articular la seva participació en les activitats de la colla, atendre les seves sol·licituds, així com informar sobre les noves activitats, productes i serveis de la colla.

Així mateix, la Colla de Castellers Nens del Vendrell li informa que no cedirà, ni comunicarà les dades personals emmagatzemades en els seus fitxers a tercers, excepte en aquells supòsits legalment previstos.

El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà efectes retroactius. Si al completar les seves dades en el corresponent formulari ha manifestat la seva voluntat de rebre informació a través de correu electrònic, accepta així mateix a que li remetem comunicacions comercials per via electrònica segons l'exigit per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç electrònic.

La Colla de Castellers Nens del Vendrell li informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu l'article 9 LOPD i en el Reial decret 1720/07, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.


Tots els drets reservats